Saskatchewan coleus selections
 

Dr. Bob Bors is een Assistant Professor in de tuinbouw aan het Plant Sciences Department, University van Saskatchewan, Canada. Hij is de enige fruit veredelaar op de Canadese prairies. In de winter, als hij geen fruit gewassen veredelt, mag hij zich bij tijd en wijle graag laten gaan in het veredelen van coleus; vooral op die dagen van -30C of -40C die elke winter in Saskatchewan voorkomen. Bovendien gebruikt hij coleus bij het onderwijs en voor rondleidingen van leerlingen in de basisschool of het middelbaar onderwijs. Bob vertelt: "Coleus is zo geweldig dat het moeilijk is om zijn veredelingsprogramma te ‘focussen’. Ik concentreer me op de vreemde bladvormen die ontstaan." In het bijzonder hoopt hij groepen te maken met gelijksoortige bladvormen en groeiwijzen, maar verschillende kleuren. Een volledige powerpoint presentatie inclusief zijn coleusselecties voor 2008 kan hier worden gedownload (10 MB).